Vedení společnosti

Ing. Bedřich Malý

od roku 1973 -soudní znalec v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí
  -soudní znalec v oboru stavebnictví - inženýrské stavby, stavby obytné, stavby průmyslové, stavby zemědělské
od roku 1997 -certifikovaný odhadce dle ČSN EN ISO/IEC 17024 (ČSN EN 45013) ve specializaci "oceňování nemovitostí"
od roku 2006 -certifikovaný odhadce "Approved by TEGoVA" ve specializaci "oceňování nemovitostí"
od roku 1999 -certifikovaný odhadce dle ČSN EN ISO/IEC 17024 (ČSN EN 45013) ve specializaci "oceňování podniků"
od roku 1993 -jednatel společnosti
od roku 1994 -prezident České komory odhadců majetku
od roku 1999 -ředitel Společnosti pro certifikaci odhadců majetku, o.p.s.
od roku 1992 -člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
od roku 1992 -zakládající člen České komory odhadců majetku
od roku 2003 -člen Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí
od roku 2007 -člen Technického výboru pro akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci, který je zřízen jako poradní a konzultační orgán ředitele Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Přednášková a publikační činnost

 • VÚT - Ústav soudního inženýrství
 • Institut oceňování majetku při VŠE Praha
 • deník "RESPEKT"
 • týdeník "PROFIT"
 • odborný časopis "Odhadce a oceňování majetku"
 • publikační a přednášková činnost pro členské asociace TEGoVA (Evropská organizace národních asociací odhadců)

Ing. Yvetta Fialová, CSc.

od roku 1989 -soudní znalec v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí
  -soudní znalec v oboru stavebnictví - stavby obytné, stavby průmyslové, stavby zemědělské
od roku 1997 -certifikovaný odhadce dle ČSN EN ISO/IEC 17024 (ČSN EN 45013) ve specializaci "oceňování nemovitostí"
od roku 2006 -certifikovaný odhadce "Approved by TEGoVA" ve specializaci "oceňování nemovitostí"
od roku 1999 -certifikovaný odhadce dle ČSN EN ISO/IEC 17024 (ČSN EN 45013) ve specializaci "oceňování podniků"
od roku 1993 -jednatel společnosti
od roku 1999 -předsedkyně představenstva Ústavu oceňování majetku ČKOM, a.s.
od roku 1992 -zakládající člen České komory odhadců majetku

Přednášková a publikační činnost

 • VÚT - Ústav soudního inženýrství
 • Institut oceňování majetku při VŠE Praha
 • deník "RESPEKT"
 • týdeník "PROFIT"
 • odborný časopis "Odhadce a oceňování majetku"

Ing. Jaroslava Hromádková

r. 1974 - 78  - ČVUT Praha
r. 1992  - soudní znalec v oboru ekonomie, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování nemovitost a soudní znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné
r. 1994  - člen České komory odhadců majetku
r. 2005  - certifikovaný odhadce dle ČSN EN ISO/IEC 17024 ve specializaci oceňování nemovitostí

Profesní spolupráce

Pro splnění individuálních potřeby každého klienta jsou v širším pracovním týmu zařazeni přední odborníci, jejichž kvalifikace je úzce zaměřena na jednotlivé specializace oceňování majetku.